ఏ రోజు ఏ దేవుణ్ణి ఏ పువ్వులతో పూజిస్తే మంచిది

దేవుణ్ణి ప్రతి రోజు ఏ పూలతో పూజిస్తే మంచిది? చాలా మందికి దేవుడి మీద భక్తి ఉంటుంది. అయితే చాలా మందికి దేవుణ్ణి ప్రతి రోజు ఏ పూలతో పూజిస్తే మంచిదో తెలియదు. అంతేకాక ఏ దేవుణ్ణి ఏ రోజున పూజించాలో కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు దేవుణ్ణి ఏ పూలతో పూజించాలో తెలుసుకుందాం.
CLICKHERE : పైసా ఖర్చు లేకుండా మీకు పుట్టబోయేది అమ్మాయా...అబ్బాయా అనేది తెలుసుకోవచ్చు

సోమవారం
సోమవారం శివుణ్ణి పూజించాలి. శివుని అనుగ్రం మన మీద ఉండాలంటే మారేడు దళాలు,తెల్లని పూలతో పూజ చేయాలి.

మంగళవారం
మంగళవారం ఆంజనేయస్వామికి ఇష్టమైన రోజు. ఈ రోజు ఆంజనేయస్వామిని తమలపాకులతో పూజించాలి. అలాగే మంగళవారం సుభ్రమణ్యస్వామికి ఎర్ర పూలతో పూజిస్తే స్వామి అనుగ్రహం పొందవచ్చు. CLICKHERE : రామోజీ-సుమన్ మధ్య విభేదానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా?


బుధవారం
బుధవారం ఆయప్పస్వామిని పూజించాలి. ఆయప్పస్వామిని చాలా నియమాలు మరియు భక్తి శ్రద్దలతో పూజించాలి. అలాగే వినాయకుడికి గరిక, తెల్ల జిల్లేడు, ఎర్ర గన్నేరు పూలతో పూజిస్తే స్వామి వారి కృపకు పాత్రులు అవుతాం.

గురువారం
గురువారం రోజున శ్రీరాముడు,లక్ష్మి నరసింహస్వామిని పసుపు పూలతో పూజించాలి. అలాగే సాయిబాబాకి కూడా గురువారం ఇష్టమైన రోజు. ఈ రోజు సాయిబాబాని భక్తి శ్రద్దలతో పూజిస్తే మంచి జరుగుతుంది.

CLICKHERE : ఈ ముదురు భామలకు పెళ్లి ఎప్పుడో...???

శుక్రవారం
శుక్రువారం రోజున దుర్గా దేవికి ఎర్రని మందార పూలతో పూజిస్తే అమ్మవారి అనుగ్రహం కలుగుతుంది.

శనివారం
శనివారం వెంకటేశ్వరస్వామికి ఇష్టమైన రోజు. ఈ రోజు స్వామివారికీ తులసి మాల, నీలం రంగు పూలతో పూజించాలి. అలాగే నవగ్రహాలను కూడా నీలం రంగు పూలతో పూజిస్తే మంచిది.

ఆదివారం
ఆదివారం సూర్యున్ని పూజిస్తే మంచి జరుగుతుంది. అయితే సూర్యున్ని ఎర్రని పూలతో పూజించాలి.CLICKHERE : న‌మ్ర‌త గుండు వెనుక రియ‌ల్ స్టోరీ

CLICKHERE : 'స్టార్ మహిళ' గురించి తెలియని కొన్ని నిజాలు

Share on Google Plus