ఫ్యామిలీ అంటే తెలుసా ?

f - father 
a - and 
m-mother 
il  - i love
y  - you .
 
Share on Google Plus